תשלום תכוף בעקבות תאונת דרכים

נפגע בתאונת דרכים יכול לדרוש מחברת הביטוח תשלום תכוף כסיוע ראשוני ומהיר

עודכן לאחרונה:20/01/20

נפגעי תאונת דרכים או התלויים בהם זכאים לתבוע את חברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב בו נסע הנפגע (במקרה של הולך רגל – החברה שמבטחת את הרכב הפוגע). מאחר והטיפול בתביעה עלול להימשך תקופה ארוכה יכול נפגע בתאונת דרכים, שנזדקק לכסף למימון הטיפול הרפואי לו הוא זקוק ולהוצאות מחייה לו ולתלויים בו, לדרוש מחברת הביטוח תשלום תכוף, שמהווה סיוע ראשוני ומהיר שמשולם באופן מיידי ועל חשבון הפיצוי הסופי שייקבע לנפגע בהמשך.

כדי לקבל את התשלום התכוף צריכים הנפגע או התלויים בו להגיש לחברת הביטוח דרישה לתשלום ההוצאות הרפואיות והוצאות המחייה.

על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975, תשלום תכוף (תיקון 7) תשמ”ט-1989, “מי שחייב בפיצויים לפי חוק זה ישלם, כחלק מהם, לנפגע או למי מהתלויים בו, תוך 60 ימים מקבלת דרישתו בכתב: (1) הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפויו, לרבות הוצאות אשפוז בבית חולים; (2) תשלומים חודשיים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בעניין הפיצויים, את צרכי ריפויו של הנפגע וסיעודו ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו או את צרכי מחייתם של התלויים בו, לפי העניין; התשלומים לצרכי מחיה ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע עובר לתאונת הדרכים, ובלבד שאם הכנסתו עלתה על ההכנסה המרבית תילקח בחשבון ההכנסה המרבית בלבד”.

במידה וחברת הביטוח לא שילמה את הנדרש בתוך 60 יום מהגשת הדרישה רשאים הנפגע או התלויים בו להגיש לבית המשפט בקשה לתשלום תכוף. בית המשפט יקיים דיון מהיר ולא ייכנס לעובי הקורה בכל הקשור לתביעה אלא רק לשאלה האם במידה וטענות הנפגע יתקבלו בעתיד האם הוא יהיה זכאי לפיצוי.

הפסקת תשלום תכוף:

  • אם הנפגע לא הגיש תביעה עיקרית עד למועד שנקבע יופסק התשלום התכוף מאותו מועד.
  • במידה והנפגע הגיש תביעה עיקרית אך ביטל אותה יופסק התשלום התכוף מיום הביטול של התביעה העיקרית.

קבלת החזר על תשלום תכוף:

במספר נסיבות תהיה חברת ביטוח ששילמה לנפגע תשלום תכוף רשאית לקבל החזר על התשלום:

  • במידה והנפגע לא הגיש תביעה עיקרית עד המועד שנקבע.
  • הנפגע הגיש תביעה עיקרית אך ביטל אותה.
  • התביעה נדחתה לאחר שחברת הביטוח שילמה את התשלום התכוף.
  • גובה התשלומים במסגרת התשלום התכוף ששילמה חברת הביטוח גבוה מסכום הפיצוי שנקבע בתביעה העיקרית.

פנייה לחברת קרנית

במידה והרכב אינו מבוטח או כאשר התאונה היא תאונת פגע וברח יפנו הנפגע או התלויים בו לחברת קרנית. החברה הינה תאגיד ציבורי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שחלק מפרמיית ביטוח החובה מממן את פעילותה. קרנית מטפלת בנזקי גוף ומפצה נפגעי תאונות דרכים שהמבטח אינו יכול לפצות ובין השאר במקרים של נפגעי תאונות פגע וברח; נפגעים בתאונות דרכים על ידי רכב שהיה נהוג על ידי נהג חסר רישיון נהיגה, רכב גנוב, רכב שלא בוטח כחוק.

(תמונה להמחשה unsplash)